Levering av varer

Salgs- og leveringsbetingelser til Budosport as

Selger er Budosport as, Garvergata 9, 1772 Halden, info@budosport.no, telefon 91587070, orgnr. 989722980, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Alle våre priser i nettbutikken er inklusiv 25 % mva . momsen blir synlig på sluttsummen.

En del varer på våre nettsider har en leveringstid på 7- 12 dager .Hvis kunden synes leveringstiden ikke er akseptabel kan innbetalt beløp refunderes.

Fraktkostnaden beregnes ut fra varens vekt og volum. Mindre pakker sendes med posten. Matter og pakker over 35 kg sendes med bil eller båt og vi innhenter fraktpris på forhånd.

For Svalberg  har Posten egne tillegssatser. for tiden kr 313 for Norgespakke

I noen tilfeller kan frakten bli etterfakturert

. Fraktprisen kalkuleres ut fra vekt, volum, antall kolli, leveringsmåte og postnummer.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Mål og vekt for å sende med posten

Maks vekt: 35 kg pr kolli

Maks lengde: 240 cm

Maks lengde pluss omkrets: 360 cm

Spesialgods

Pristillegg Kr 146,- (inklusiv merverdiavgift) for pakker med lengde over 120 cm, bredde over 60 cm og/eller høyde over 60 cm.

Det samme gjelder for pakker uten ytre emballasje og for pakker i rulleform.

Budosport behandler persondata ifølge Lov om personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Når du handler hos Budosport blir betalingsinformasjonen behandlet av NetAxept som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart iht kortselskapets regelverk.

Bytting av varer

Det gis 14 dager bytterett på alle varer. Retur skal avtales på forhånd. Varen må være ubrukt og sendes i originalemballasjen. Kunden betaler returfrakt.

Ved reklamasjon kontakter kunden Budosport for å avtale videre saksgang.

UAVHENTEDE PAKKER

Posten sender ut melding om ankommet pakke straks den ankommer ditt lokale postkontor. Deretter sendes det en påminnelse om uavhentet sending etter 7 dager. Dersom pakken ikke er hentet innen 14 dager, returneres den til oss.

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet.

Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen.

Du vil da bli belastet et gebyr på Kr 350,-. Pakker over 10 kg Kr. 750,-

Gebyret dekker postens fraktkostnader frem til deg og tilbake til oss igjen, samt Budosport`s  omkostninger.